Ανοικτή συζήτηση με επιχειρήσεις του τομέα της φιλοξενίας, εστίασης και τροφοδοσίας τροφίμων για θέματα διαχείρισης και επεξεργασίας των οργανικών βιοαποδομήσιμων αποβλήτων τροφίμων