Δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια ΟΕΒ – Οι επαγγελματίες εκπαιδεύονται για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων