Οι επαγγελματίες εκπαιδεύονται για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων