Το “FOODPrint” της Κύπρου συναντά το “WASTELess” της Ουγγαρίας – Ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών για την μείωση της σπατάλης τροφίμων