2η Έρευνα ΟΕΒ σε επιχειρήσεις για την μείωση της σπατάλης τροφίμων