Αποτελέσματα

A.2. Έρευνα Βάσης (Baseline Report)

Πραγματοποιήθηκαν τρεις ποσοτικές έρευνες κατά την περίοδο Οκτώβριος 2020 έως Ιανουάριος 2021. Η κύρια έρευνα κάλυψε 554 άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω την περίοδο 21 – 23 Οκτωβρίου 2020, τα οποία είτε είναι υπεύθυνα για τις αγορές τροφίμων είτε για προετοιμασία φαγητού στο νοικοκυριό τους. Η γεωγραφική κατανομή του δείγματος αντιστοιχεί με την πραγματική κατανομή του πληθυσμού. Η δεύτερη έρευνα, ήταν ένα μικρότερο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο μέσω των ιστοτόπων του συγκροτήματος Δίας με μεγαλύτερο δείγμα (συνολικά 1828 συμμετέχοντες, εκ των οποίων 1104 με πλήρεις απαντήσεις) και συμμετοχή από άλλες χώρες (Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, και άλλες) μεταξύ 05/11 και 09/11/2020. Μια τρίτη διαδικτυακή έρευνα με μικρότερο δείγμα (συνολικά 1432 συμμετέχοντες, εκ των οποίων 943 με πλήρεις απαντήσεις) πραγματοποιήθηκε κατά τις 13/1 – 18/1/21 μέσω και πάλι των ιστοτόπων του συγκροτήματος Δίας.
Δείτε συνοπτικά τα αποτελέσματα των ερευνών μας εδώ.

A.3. Ανάπτυξη Επικοινωνιακού Πλάνου (Communication Plan)

Το Communication Plan παρουσιάζει τη στρατηγική επικοινωνίας και διάδοσης των μηνυμάτων του έργου «LIFE-FOODprint» εστιάζοντας κυρίως στις προσεγγίσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και μαζικής ενημέρωσης που στοχεύουν στην προσέγγιση ενός ευρύτερου κοινού καταναλωτών, επιχειρήσεων και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων για τις δράσεις και την επιτυχία του έργου.
Οι προωθητικές ενέργειες του έργου ακολουθούν μία μεθοδολογία πέντε βημάτων για την εξυπηρέτηση διαφορετικών επικοινωνιακών σκοπών:
1. Ευαισθητοποίηση για τις επιπτώσεις και την ανάγκη για διαχείριση των αποβλήτων τροφίμων
2. Ενημέρωση & Κίνητρα για το αντίκτυπο των απορριμμάτων τροφίμων στα ΜΜΕ
3. Εκπαίδευση μέσω εκδηλώσεων και των ΜΜΕ
4. Ενθάρρυνση για ενίσχυση και ανάληψη δράσης
5. Υπενθύμιση με συνεχή ενημέρωση μέσω των ΜΜΕ

C.1.2. Παρακολούθηση των αλλαγών στη στάση και τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων έναντι της σπατάλης τροφίμων (Monitoring of the changes in businesses' attitudes and behaviour towards food waste)

Η ΟΕΒ την περίοδο Δεκεμβρίου 2020 – Ιανουαρίου 2021 πραγματοποίησε έρευνα για την συλλογή πληροφοριών και την καταγραφή των προκλήσεων στο θέμα της διαχείρισης της σπατάλης τροφίμων από τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη φιλοξενία, τροφοδοσία τροφίμων, εστίασης και υπηρεσίες τροφίμων.
Μέσα από την έρευνα εξάχθηκαν σημαντικά συμπεράσματα για το θέμα της σπατάλης τροφίμων και έγινε μία γενικευμένη εκτίμηση, των ποσοτήτων τροφίμων που απορρίπτονται ως απόβλητο.
Μέσα από την έρευνα φαίνεται να απορρίπτονται πέραν των 100 λίτρων οργανικών αποβλήτων από την πλειοψηφία των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα (82%), που θεωρείται σημαντική ποσότητα. Επίσης, παρατηρείται διαφοροποίηση ως προς τις τροφές που σερβίρονται στο πρωινό, στο brunch, στο μεσημεριανό και στο δείπνο, μιας και τα γαλακτοκομικά και τα αυγά κατέχουν την μερίδα του λέοντος στο πρωινό και brunch, ενώ για τα γεύματα μεσημεριανό και δείπνο πρωταγωνιστές είναι τα κρέατα και ψάρια.
Το μεγαλύτερο ποσοστό των τροφίμων που δεν καταναλώνεται είναι κυρίως τα ψάρια (70% της μερίδας), φρούτα και λαχανικά (50% της μερίδας), τα αρτοσκευάσματα (45% της μερίδας) και τα κρέατα (37% της μερίδας).
Δείτε την παρουσίαση εδώ.

D.1.4. Εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού

1η Δημοσιογραφική Διάσκεψη
Στην δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Ιανουάριου 2021, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστας Καδής, χαιρέτισε την υλοποίηση της εκστρατείας στηρίζοντας την συντεταγμένη προσπάθεια της Πολιτείας για εφαρμογή σειράς καινοτόμων μέτρων για την μείωση σπάταλης τροφίμων. O συντονιστής του έργου Αντώνης Καρατζιάς – Διευθυντής Τμήματος Ανάπτυξης και Καινοτομίας του συγκροτήματος ΔΙΑΣ παρουσίασε τις δράσεις και τους στόχους του FoodPrint, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, έρευνες, σεμινάρια σε μαθητές και φοιτητές, διαβουλεύσεις με επιχειρήσεις, επαγγελματίες και οργανωμένα σύνολα, έκδοση οδηγών, δημιουργία δικτύου συνεργασίας για προσφορά τροφίμων και σειρά από περιβαλλοντικές δράσεις. Επιπλέον, εκ μέρους του εταίρου PSC, ο Κυριάκος Παρπούνας, σύμβουλος αειφόρας ανάπτυξής, παρουσίασε τα ευρήματα της πρώτης παγκύπριας έρευνας για την σπατάλη τροφίμων.