A.2. Έρευνα Βάσης (Baseline Report)

H εκστρατεία FoodPrint διεξάγει σειρά ερευνών – στην αρχή, ενδιάμεσα και στο τέλος του έργου – για την σπατάλη τροφίμων στην Κύπρο. Οι έρευνες παρουσιάζονται στις δραστηριότητες της εκστρατείας και τα σημαντικά ευρήματά τους αξιοποιούνται σε διαβουλεύσεις, ανακοινώσεις, δελτία τύπου, ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό.

Έρευνα Βάσης – Πλήρης Έκθεση
Έρευνα Βάσης – Περίληψη
Έρευνα Βάσης – Παρουσίαση
Διαδικτυακές έρευνες – ePolls

Online
6η Διαδικτυακή Έρευνα

Μελέτες

Για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης σπατάλης τροφίμων, καθώς και την σύμπραξη με επιχειρήσεις στον τομέα HORECA (ΟΕΒ) και τις τοπικές αρχές και ΜΚΟ (PSC) στην όλη προσπάθεια, η ομάδα FoodPrint πραγματοποιεί σειρά μελετών. δηλαδή των διαβουλεύσεων

Μελέτη Αποτύπωσης Υφιστάμενης Κατάστασης
Παρουσίαση έρευνας

Καλές Πρακτικές και Οδηγοί

Ο Οδηγός έχει αποσταλεί σε όλες τις επιχειρήσεις και θα ακολουθήσουν εκπαιδεύσεις του τομέα HORECA από την ΟΕΒ (Deliverable B.2.2.)

Οδηγός Καλών Πρακτικών τομέα Τροφίμων και Ξενοδοχείων

Μελέτη για την σπατάλη τροφίμων στην Κύπρο

Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει την τρέχουσα κατάσταση στην Κύπρο γύρω από την σπατάλη τροφίμων σε σύγκριση με την υπόλοιπη ΕΕ και τον κόσμο γενικότερα. Πρόκειται για ένα πολύτιμο ενημερωτικό έγγραφο για όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν σφαιρική γνώση και να εμβαθύνουν στο ζήτημα της σπατάλης τροφίμων και να ασχοληθούν πιο εντατικά για τους τρόπους καλύτερης διαχείρισης του.

Η μελέτη περιλαμβάνει επίσης παραδείγματα και βέλτιστες πρακτικές για την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων από πρωτοβουλίες σε διάφορες χώρες για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων.

Η εκπόνηση της μελέτης έγινε στο πλαίσιο της Δράσης Α.2.2. από την PSC. Πραγματοποιήθηκαν δύο ποσοτικές έρευνες κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2020.

Η κύρια έρευνα κάλυψε 554 άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω την περίοδο 21 – 23 Οκτωβρίου 2020, τα οποία είτε είναι υπεύθυνα για τις αγορές τροφίμων είτε για προετοιμασία φαγητού στο νοικοκυριό τους.

Η γεωγραφική κατανομή του δείγματος αντιστοιχεί με την πραγματική κατανομή του πληθυσμού.

Η δεύτερη έρευνα έγινε με βάση ένα μικρότερο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο που διεξήχθη μεταξύ 05/11/2020 και 09/11/2020, μέσω των ιστοτόπων του συγκροτήματος Δίας, αλλά με μεγαλύτερο όμως τυχαίο δείγμα (συνολικά 1828 συμμετέχοντες, εκ των οποίων 1104 με πλήρεις απαντήσεις και στις 3 ερωτήσεις) και συμμετοχή και από άλλες χώρες (Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες).

Οι πληροφορίες από τις δύο έρευνες αποτέλεσαν μια σημαντική βάση για την ανάπτυξη του πληροφοριακού υλικού του έργου.

Brief report Final March 2022

A.3. Ανάπτυξη Επικοινωνιακού Πλάνου (Communication Plan)

Το Communication Plan παρουσιάζει τη στρατηγική επικοινωνίας και διάδοσης των μηνυμάτων του έργου «LIFE-FOODprint» εστιάζοντας κυρίως στις προσεγγίσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και μαζικής ενημέρωσης που στοχεύουν στην προσέγγιση ενός ευρύτερου κοινού καταναλωτών, επιχειρήσεων και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων για τις δράσεις και την επιτυχία του έργου.
Οι προωθητικές ενέργειες του έργου ακολουθούν μία μεθοδολογία πέντε βημάτων για την εξυπηρέτηση διαφορετικών επικοινωνιακών σκοπών:
1. Ευαισθητοποίηση για τις επιπτώσεις και την ανάγκη για διαχείριση των αποβλήτων τροφίμων
2. Ενημέρωση & Κίνητρα για το αντίκτυπο των απορριμμάτων τροφίμων στα ΜΜΕ
3. Εκπαίδευση μέσω εκδηλώσεων και των ΜΜΕ
4. Ενθάρρυνση για ενίσχυση και ανάληψη δράσης
5. Υπενθύμιση με συνεχή ενημέρωση μέσω των ΜΜΕ

C.1.2. Παρακολούθηση των αλλαγών στη στάση και τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων έναντι της σπατάλης τροφίμων (Monitoring of the changes in businesses' attitudes and behaviour towards food waste)

Η ΟΕΒ την περίοδο Δεκεμβρίου 2020 – Ιανουαρίου 2021 πραγματοποίησε έρευνα για την συλλογή πληροφοριών και την καταγραφή των προκλήσεων στο θέμα της διαχείρισης της σπατάλης τροφίμων από τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη φιλοξενία, τροφοδοσία τροφίμων, εστίασης και υπηρεσίες τροφίμων.
Μέσα από την έρευνα εξάχθηκαν σημαντικά συμπεράσματα για το θέμα της σπατάλης τροφίμων και έγινε μία γενικευμένη εκτίμηση, των ποσοτήτων τροφίμων που απορρίπτονται ως απόβλητο.
Μέσα από την έρευνα φαίνεται να απορρίπτονται πέραν των 100 λίτρων οργανικών αποβλήτων από την πλειοψηφία των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα (82%), που θεωρείται σημαντική ποσότητα. Επίσης, παρατηρείται διαφοροποίηση ως προς τις τροφές που σερβίρονται στο πρωινό, στο brunch, στο μεσημεριανό και στο δείπνο, μιας και τα γαλακτοκομικά και τα αυγά κατέχουν την μερίδα του λέοντος στο πρωινό και brunch, ενώ για τα γεύματα μεσημεριανό και δείπνο πρωταγωνιστές είναι τα κρέατα και ψάρια.
Το μεγαλύτερο ποσοστό των τροφίμων που δεν καταναλώνεται είναι κυρίως τα ψάρια (70% της μερίδας), φρούτα και λαχανικά (50% της μερίδας), τα αρτοσκευάσματα (45% της μερίδας) και τα κρέατα (37% της μερίδας).
Δείτε την παρουσίαση εδώ.

D.1.4. Εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού

1η Δημοσιογραφική Διάσκεψη
Στην δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Ιανουάριου 2021, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστας Καδής, χαιρέτισε την υλοποίηση της εκστρατείας στηρίζοντας την συντεταγμένη προσπάθεια της Πολιτείας για εφαρμογή σειράς καινοτόμων μέτρων για την μείωση σπάταλης τροφίμων. O συντονιστής του έργου Αντώνης Καρατζιάς – Διευθυντής Τμήματος Ανάπτυξης και Καινοτομίας του συγκροτήματος ΔΙΑΣ παρουσίασε τις δράσεις και τους στόχους του FoodPrint, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, έρευνες, σεμινάρια σε μαθητές και φοιτητές, διαβουλεύσεις με επιχειρήσεις, επαγγελματίες και οργανωμένα σύνολα, έκδοση οδηγών, δημιουργία δικτύου συνεργασίας για προσφορά τροφίμων και σειρά από περιβαλλοντικές δράσεις. Επιπλέον, εκ μέρους του εταίρου PSC, ο Κυριάκος Παρπούνας, σύμβουλος αειφόρας ανάπτυξής, παρουσίασε τα ευρήματα της πρώτης παγκύπριας έρευνας για την σπατάλη τροφίμων.