Παρουσίαση αποτελεσμάτων πρώτης παγκύπριας έρευνας FOODPrint