Ποιοι είμαστε;


Το έργο «LIFE - FOODPRINT» που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εστιάζει στο περιβαλλοντικό πρόβλημα της σπατάλης των τροφίμων . Στόχος του έργου είναι, σε πρώτο στάδιο, η συνειδητοποίηση από πλευράς του κοινού και ειδικών ομάδων στόχων της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από τα οργανικά απόβλητα και η ευαισθητοποιηση του, με απώτερο στόχο την αλλαγή συμπεριφοράς. Η βιώσιμη κατανάλωση και η διαχείριση των αποβλήτων αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του 21ου αιώνα και εμπλέκει όλο το φάσμα της κοινωνίας, από τα νοικοκυριά, τους καταναλωτές μέχρι και τους επαγγελματίες στο χώρο της φιλοξενίας και της εστίασης. Η ενημέρωση των ομάδων στόχων θα συμβάλλει στην αλλαγή των αντιληψεων τους και στην υιοθέτηση φιλικών περιβαλλοντικών πρακτικών.


Food waste in numbers

Τελευταία νέα


Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

The Project Team


LIFE FOODPRINT:
Awareness - raising campaign to prevent and manage food waste among consumers, the food and hospitality industries. The project is co-funded by the LIFE Programme of the European Union. Any communication or publication related to the project, reflects only the author’s view and the European commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.

Newsletter subscription

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.