Εκδήλωση παρουσίασης νέας Πλατφόρμας Δωρεάς Τροφίμων