Επιχειρήσεις

που δραστηριοποιούνται στους τομείς των τροφίμων και της φιλοξενίας της Κύπρου, καθώς θα συμμετάσχουν στην ανάπτυξη και τη λειτουργία του «Δικτύου Συνεργασίας» και της πρωτοβουλίας για «Κοινωνική Δωρεά Τροφίμων».

Επαγγελματίες

στους κλάδου της φιλοξενίας και της εστίασης της Κύπρου που θα μεταφέρουν τις γνώσεις μέσα από τις επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες τους.

Μαθητές/ Φοιτητές

σε προγράμματα σχετικά με τους τομείς της φιλοξενίας και των τροφίμων με απώτερο σκοπό να εφαρμόσουν ό,τι μαθαίνουν στη μελλοντική τους απασχόληση.

Τοπικές αρχές, ΜΚΟ και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών

που εκπροσωπούν τους «κοινωνικούς φορείς» του Δικτύου Συνεργασίας και θα λειτουργήσουν ως σύνδεσμος μεταξύ των επιχειρήσεων και των αποδεκτών της πρωτοβουλίας «Κοινωνική Δωρεά Τροφίμων». Επίσης, θα συμμετάσχουν στις διαβουλεύσεις στην αρχή του έργου και θα είναι στην πρώτη γραμμή για την προώθηση κατευθυντήριων γραμμών πολιτικής.

Υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής

συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων της κεντρικής κυβέρνησης και μεγάλων δήμων. Στο πλαίσιο του έργου, θα εκπονηθεί έκθεση αποτελεσμάτων για χρήση της από φορείς χάραξης πολιτικής και ενημέρωση ενδιαφερόμενων φορέων στα κυβερνητικά τμήματα.

Ευρύτερο κοινό

περιλαμβανομένων των νοικοκυριών, καταναλωτών, μαθητών.