Η εκστρατεία FOODprint οργανώνει ειδικές δραστηριότητες με στόχο την μεταφορά γνώσεων, αναπαραγωγή και ανταλλαγή εμπειριών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την προώθηση εισηγήσεων, καλών πρακτικών και λύσεων σε ενδιαφερόμενους φορείς για την καλύτερη διαχείριση της σπατάλης τροφίμων.

Μέσα από τις δραστηριότητες αυτές, η εκστρατεία FOODprint επιδιώκει να αξιοποιήσει τις γνώσεις που κερδίζει, μελετώντας άλλα προγράμματα LIFE και πρωτοβουλίες για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων στην Ευρώπη και διεθνώς.

Παράλληλα, η εκστρατεία FOODprint προωθεί τις δικές της εμπειρίες και καλές πρακτικές κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος σε ενδιαφερόμενους φορείς στην Ευρώπη και την Κύπρο.

Οι δραστηριότητες αυτές αναπτύσσονται με τη μορφή διαδικτυακών και άλλων εκδηλώσεων.

Εκδηλώσεις με προγράμματα Life+

H διαδικτυακή συνάντηση με τη μορφή webinar έγινε στις 3/12/2020

Υλικό για καταναλωτές:

Μειώστε τα απορρίμματα τροφίμων στο σπίτι: μάθετε πώς να ψωνίζετε (φυλλάδιο)

Το LIFE – Food Waste Stand Up μας διδάσκει πώς να ψωνίζουμε με μερικά απλά κόλπα για να αποφεύγουμε τη σπατάλη τροφίμων. Μέσω της συμπεριφοράς και των επιλογών μας, μπορούμε ως καταναλωτές να συμβάλλουμε στη μείωση και την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων.

Μειώστε τη σπατάλη τροφίμων στο σπίτι: μάθετε πώς να αναγνωρίζετε τη διάρκεια ζωής των διαφόρων τροφίμων (φυλλάδιο)

Το πρόγραμμα LIFE – Food Waste Stand Up μας διδάσκει πώς να διαβάζουμε τις ετικέτες και να κατανοούμε τις ενδείξεις της ημερομηνίας λήξης των τροφίμων, ώστε να αποφεύγουμε τη σπατάλη. Μέσω της συμπεριφοράς και των επιλογών μας, εμείς οι καταναλωτές μπορούμε να συμβάλλουμε στη μείωση και την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων.

H διαδικτυακή συνάντηση με τη μορφή webinar έγινε στις 18/12/2020

https://rethinkwaste.eu/

Το πρόγραμμα REthinkWASTE, το οποίο έλαβε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα συνεχιστεί την περίοδο 2019-2022 με κύριο στόχο να προσφέρει στις δημόσιες αρχές ένα μοντέλο “plug and play” που βασίζεται στην προσέγγιση “Pay-as-you-throw” (PAYT) και “Know-as-you-throw” (KAYT).

Στόχος είναι η αύξηση του χωρισμού συλλογής αποβλήτων, η μείωση των υπολειμματικών αποβλήτων ανά κάτοικο και η ενίσχυση του ποσοστού ανάκτησης, με ταυτόχρονη μείωση του μέσου λογαριασμού των οικιακών αποβλήτων.

H διαδικτυακή συνάντηση με τη μορφή webinar έγινε στις 22/10/2021

Πώς να αποθηκεύουμε τα περισσεύματα φαγητού (φυλλάδιο)

Το WASTEless μας διδάσκει πώς να αποθηκεύουμε τα περισσεύματα φαγητού μας λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα αποθήκευσης κάθε τροφίμου στο ψυγείο και την κατάψυξη. http://maradeknelkul.hu/wp-content/uploads/2019/03/leftover_storage_ENG.jpg

Βίντεο: ‘Do not take more than you can eat’

Το WASTEless έφτιαξε ένα σύντομο βιντεάκι για την πρόληψη σπατάλης φαγητού.

H διαδικτυακή συνάντηση με τη μορφή webinar έγινε στις 11/11/2021

Το πρόγραμμα Μπορούμε στην Ελλάδα δημιούργησε πλατφόρμα συνεργασίας δωρητών φαγητού στηρίζοντας έτσι συνανθρώπους μας σε ανάγκη.

https://www.boroume.gr/boreis-na-voithiseis/prosfere-fagito/

H διαδικτυακή συνάντηση με τη μορφή webinar έγινε στις 29/06/2022

Το τριετές πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2022, συντονίζεται από το Ίδρυμα Barilla σε συνεργασία με την ALMA – Σχολή Ιταλικών Μαγειρικών Τεχνών (IT), ENAIP NET (IT), Πανεπιστήμιο JAMK (FI), και Nutritics (IR).

Στόχος του είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη και την εφαρμογή της κλιματικής πολιτικής της ΕΕ και της στρατηγικής “farm to fork”, εμπλέκοντας ενεργά τους Ευρωπαίους σεφ ως προαγωγούς της διατροφής χαμηλών εκπομπών, θρεπτικής και προσιτής σε τιμές, και να προωθήσει μια γενική συζήτηση για τα τρόφιμα ως βασικό παράγοντα μετριασμού της κλιματικής αλλαγής.

Life Climate Smart Chefs | LIFE20 GIC/IT/001708

Website: https://climatesmartchefs.eu/

Εκπαιδευτικό υλικό:

Πώς μπορούν οι σεφ να βοηθήσουν να σώσουν τον πλανήτη

https://climatesmartchefs.eu/wp-content/uploads/2022/05/How-can-chefs-help-to-save-the-planet.pdf

Το πρόγραμμα Life Climate Smart Chefs προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό για μάγειρες με στόχο να παρέχει στους σεφ τις γνώσεις και τις δεξιότητες ώστε να να κάνουν πιο βιώσιμες επιλογές τροφίμων.

H εκστρατεία FOODprint πήρε μέρος σε εκδήλωση δικτύωσης στις 5 Ιουλίου 2022

Δελτίο τύπου

Life Foster| LIFE 17/GIE/IT/000579

WEBSITE: https://www.lifefoster.eu/

Το πρόγραμμα LIFE FOSTER συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με επικεφαλής το ιταλικό δίκτυο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ENAIP NET. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη μείωση των αποβλήτων στον κλάδο της εστίασης και επικεντρώνεται στους εξής κύριους τομείς: ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ, ΠΡΌΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ.

Η διασύνδεση μεταξύ της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής δυναμικής προσδιορίζει την κατάρτιση και την εκπαίδευση ως βασικά μέσα για την εφαρμογή της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ (SDG 2 Μηδενική Πείνα- SDG 12 Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή).

Το έργο υλοποιείται στις ακόλουθες χώρες: Γαλλία, Ιταλία, Μάλτα, Ισπανία.

Άτομο επικοινωνίας: Emanuela Vizzarro International Area – ENAIP NET – ENAIP Veneto

Via A. da Forlì 64/a, 35134, Padova (PD) Tel. +39 0498658925  Mob. +39 3482311954
[email protected] – www.enaip.net

Βιντεάκι 9 Easy Steps to Reduce Food Waste at Home

Το Πρόγραμμα Life Foster με αυτό το βιντεάκι μας μαθαίνει με 9 απλά βήματα πως να μειώσουμε τη σπατάλη τροφίμων στο σπίτι μας.

H διαδικτυακή συνάντηση με τη μορφή webinar έγινε στις 05/10/2022

Η συνεργασία του FOODprint μαζί με το Zero Waste αντάλλαξαν εμπειρίες μέσα από τις δραστηριότητες τους για την σπατάλη τροφίμων.

Η Ομάδα στο Facebook https://www.facebook.com/zerowasteathens οργανώνει εργαστήρια για παιδία και άλλες εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης. Η εκστρατεία FOODprint πρόβαλε το συνολικό έργο και έδωσε πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό για παιδιά που έχει ετοιμαστεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.

H διαδικτυακή συνάντηση με τη μορφή webinar έγινε στις 09/10/2022

Το Wasteless είναι μια εξειδικευμένη υπηρεσία για υπεραγορές. Προσφέρει ψηφιακές εφαρμογές στην τιμολόγηση, με σταδιακές εκπτώσεις πριν από την ημερομηνία λήξεως των προϊόντων. Η φόρμουλα αυτή βοηθά τις υπεραγορές να κάνουν προσφορές συμφέρουσες στους καταναλωτές ώστε να εξοικονομούν χρήματα και ταυτόχρονα συμβάλουν στην μείωση των απορριμμάτων τροφίμων.

Ιστοσελίδα: www.wasteless.com

H διαδικτυακή συνάντηση με τη μορφή webinar έγινε στις 17/10/2022

Το στρατηγικό έργο Life που εφαρμόζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Σλοβενίας βασίζεται στις συνδέσεις μεταξύ της βιώσιμης κινητικότητας, της ενεργειακής απόδοσης, της βιώσιμης χρήσης γης και των πρακτικών για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Προσπαθεί να συμβάλει στην επίλυση ενός από τα πιο πιεστικά ζητήματα των σύγχρονων κοινωνιών – την κλιματική κρίση.

Το Care4Climate μοιράστηκε με την εκστρατεία FoodPrint την επικοινωνιακή στρατηγική τους και εξήγησε τους τρόπους που κάνουν στην Σλοβενία την καταγραφή της σπατάλης τροφίμων. Οι Σλοβένοι εφαρμόζουν μια μεθοδολογία πολύ κοντά σε αυτή που θέλει να εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ιστοσελίδα: www.care4climate.si/en

H διαδικτυακή συνάντηση με τη μορφή webinar έγινε στις 09/12/2022

Πρόκειται για την πιο σημαντική συνάντηση που έγινε για τη μεταφορά γνώσεων του FOODprint στο LIFE-IP CYzero WASTE που στην ουσία λαμβάνει τη σκυτάλη για συνέχιση των προσπαθειών βιώσιμης διαχείρισης των αποβλήτων.

Βασικός στόχος του Zero Waste CY είναι η εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας για τη διαχείριση των αποβλήτων και την κυκλική οικονομία, μέσω της ενίσχυσης της πλήρους εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και της Εθνικής Στρατηγικής Πρόληψης της Δημιουργίας Αποβλήτων, καλύπτοντας τα κύρια κενά που εντοπίστηκαν στην Επισκόπηση της Περιβαλλοντικής Εφαρμογής για την Κύπρο (2019) και στην Έκθεση Έγκαιρης Προειδοποίησης για την Κύπρο (2018).

Η εκστρατεία FOODprint παρουσίασε τον τρόπο που ανέπτυξε την επικοινωνιακή στρατηγική του και θα παραδώσει όλο το υλικό που έχει παραχθεί και τις καινοτόμες εφαρμογές του για αξιοποίηση από το Zero Waste.

H διαδικτυακή συνάντηση με τη μορφή webinar έγινε στις 12/12/2022

Η συνάντηση είχε ως στόχο την παρουσίαση της εκστρατείας FOODprint και ιδιαίτερα της επικοινωνιακής στρατηγικής και των προϊόντων που έχουν παραχθεί. Παράλληλα, το FOODprint έφερε σε επικοινωνία τον Σύνδεσμο Αρχιμαγείρων για περαιτέρω συνεργασία και δικτύωση με το πρόγραμμα Life Climate Smart Chefs της Ιταλίας.

Ο Σύνδεσμος Αρχιμαγείρων Κύπρου (Σ.Α.Κ.) είναι ένας επαγγελματικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που σκοπό έχει να ενώσει σεφ και μάγειρους από ολόκληρη την Κύπρο σε μια από κοινού αφοσίωση στην επαγγελματική αριστεία. Ως οργανισμός ο Σ.Α.Κ. αντιπροσωπεύει μια ενιαία φωνή σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με την επαγγελματική μαγειρική.

Ιστοσελίδα CCA: cypruschefsassociation.com/el/αρχική/

Βιντεάκι για τη σωστή διαχείριση τροφίμων από τους Climate Smart Chefs: https://youtu.be/B4FrvpdRfMw .

Το έργο Life Climate Smart Chefs στοχεύει να συμβάλει στην ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα και της στρατηγικής Farm to Fork (F2F), εμπλέκοντας ενεργά τους Ευρωπαίους σεφ ως υποστηρικτές μιας διατροφής χαμηλών εκπομπών, θρεπτικής και οικονομικά προσιτής, η οποία μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, βελτιώνει τη δημόσια υγεία και αντιμετωπίζει τα απόβλητα τροφίμων. Ιστοσελίδα Climate Smart Chefs Italy: climatesmartchefs.eu/theproject/

H διαδικτυακή συνάντηση με τη μορφή webinar έγινε στις 15/12/2022

Οι συντονιστές Τεχνικής Εκπαίδευσης στον τομέα των ξενοδοχειακών έλαβαν ολοκληρωμένη ενημέρωση για τα προϊόντα FOODprint για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας.

Η μείωση της σπατάλης βρίσκεται στο αναλυτικό πρόγραμμα των τεχνικών σχολών και η απόκτηση των εφαρμογών που δίνει το FOODprint χαρακτηρίστηκε σημαντική για την επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων τεχνικής εκπαίδευσης.

Υπουργείο Παιδείας – Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση

http://www.moec.gov.cy/dmteek/

H διαδικτυακή συνάντηση με τη μορφή webinar έγινε στις 19/12/2022

Η συνάντηση είχε εξαιρετική αξία στην ανταλλαγή των εμπειριών που αποκτήθηκαν από το FOODprint, ιδίως για τον καθορισμό της επικοινωνιακής στρατηγικής και την εφαρμογή των δράσεων ευαισθητοποίησης.

Ελλαδίτες και Κύπριοι συμφώνησαν να συνεχίσουν την δικτύωση και ανταλλαγή εμπεριών κατά την εφαρμογή των IP προγραμμάτων τους.

Το ολοκληρωμένο έργο LIFE-IP CEI-Greece φιλοδοξεί να συμβάλει στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων και της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία. Με το έργο αναδεικνύεται μια νέα αντίληψη στον τομέα των αποβλήτων στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας, υιοθετώντας πρακτικές και αλλαγή συμπεριφοράς για την αύξηση του κύκλου ζωής των προϊόντων, την μετατροπή των αποβλήτων σε πόρους και την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθετικής δέσμης μέτρων για τα απόβλητα.

Τηλεοπτικό Spot: https://youtu.be/XGKxod78sEQ

Το έργο Circulargreece θα μοιράσουν μαζί με την εκστρατεία FoodPrint και το Zero Waste τις δικές τους έρευνες και αποτελέσματα (μετρήσεις)

Ιστοσελίδα: circulargreece.gr/

Η διαδικτυακή συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 30/01/2023.

Η ομάδα FOODprint παρουσίασε τα αποτελέσματα του έργου με έμφαση στη μεταφορά γνώσεων σχετικά με την οργάνωση της εκστρατείας ευαισθητοποίησης. Η Tropec ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα να μάθει πώς αναπτύχθηκε η εκστρατεία και έλαβε ένα πακέτο πληροφοριών και το οπτικοακουστικό υλικό (τηλεοπτικά σποτ με αγγλικούς υπότιτλους). Η Tropec συλλέγει ως πρώτη ύλη από εργοστάσια παραγωγής σοκολάτας, μπισκότων και άλλων προϊόντων που μετατρέπονται σε ζωοτροφές. Οι δύο ομάδες είχαν μια ιδιαίτερη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για το πώς αλλάζει η στάση των καταναλωτών. Συμφώνησαν για τη σημασία των νομοθετικών μέτρων που εφαρμόζει η ΕΕ.

Το έργο LIFE F3 της Trotec στοχεύει στην επίδειξη, επικύρωση και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών σε βιομηχανική κλίμακα για την επεξεργασία αποβλήτων τροφίμων. Το LIFE F3 θέλει να αυξήσει τις ποσότητες και να επιτρέψει την ανάκτηση νέων και σύνθετων τύπων αποβλήτων τροφίμων και τη μετατροπή τους σε συστατικά για ζωοτροφές.

Το LIFE F3 είναι ένα διεθνές έργο μεταξύ του Βελγίου και της Γαλλίας. Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία συνεργειών προς όφελος της αποδοτικότητας των πόρων και προς όφελος της πράσινης και κυκλικής οικονομίας του LIFE 2019, ώστε να μπορέσει η Trotec να αναπτύξει την καινοτόμο τεχνολογία και τις διαδικασίες της σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Βίντεο στα ελληνικά: https://www.youtube.com/watch?v=t0dUX-rFhoM

Ιστοσελίδα: https://life.trotec.be/