Εμπειρίες και καλές πρακτικές προγραμμάτων Life- Διαδικτυακή συνάντηση ομάδας FoodPrint με το Climate Smart Chefs της Ιταλίας