Ομάδα στόχος:  Στελέχη και επαγγελματίες του τομέα Φιλοξενίας, Εστίασης και Τροφοδοσίας Τροφίμων (HoReCa).

Οργανωτές: Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων – ΟΕΒ σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου.

Στόχος: Ευαισθητοποίηση, γνώση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων για μείωση και ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων τροφίμων. Βελτίωση του τρόπου διαχείρισης των τροφίμων με την υιοθέτηση καλών πρακτικών

Διάρκεια: 4 ώρες

Δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση στο αντικείμενο του προγράμματος από τους συμμετέχοντες.

Εκπαιδευτικό υλικό:

Παρουσιάσεις