ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ “LIFE FoodPrint” – Τέρμα στην σπατάλη τροφίμων