Ευρωπαική εβδομάδα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων 2020