Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων (EWWR) και έναρξη έργου «LIFE – FOODprint»