Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ FOODprint σε πλήρη εξέλιξη – Δικτύωση και μεταφορά γνώσεων στην Κύπρο και στην Ευρώπη