Εκπαιδευτικό Υλικό

Βιβλιαράκι για παιδιά PCS Compost booklet for Kids
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και Παρουσίαση για φοιτητές
FOODPrint Workshops Module for Students
FoodPrint PPT Students
Διαδικτυακά Μαθήματα για την σπατάλη τροφίμων – PCS FOODPrint ONLINE LESSONS
Τα μαθήματα στοχεύουν στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κυρίως στην εκπαίδευση των μαθητών/μαθητριών στα θέματα που άπτονται της παραγωγής και της σπατάλης τροφής, της επισιτιστικής ασφάλειας τροφίμων, της διαχείρισης και μείωσης της σπατάλης τροφίμων, της κομποστοποίησης, της υπεύθυνης κατανάλωσης, της υιοθέτησης αειφόρων πρακτικών για τη μείωση της σπατάλης τροφής. Τα μαθήματα έχουν σχεδιασθεί ώστε να παρέχουν μοναδικές εμπειρίες παιδαγωγικής μάθησης μέσα από παιχνίδια, quiz, σενάρια μάθησης και μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο από τους/τις εκπαιδευτικούς όσο και από τους/τις μαθητές/μαθήτριες τόσο στο σχολείο, όσο και στο σπίτι. Ο σχεδιασμός των μαθημάτων παρέχει δυνατότητες άμεσης ανατροφοδότησης σε σχέση με τα θέματα που το κάθε μάθημα εξετάζει και μέσα από διαδραστικές εφαρμογές συμβάλλει στην αναστοχαστική μάθηση, στον προβληματισμό και στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Τα διαδικτυακά μαθήματα αφορούν στη Δημοτική Εκπαίδευση (Ε’ και Στ’ τάξη) και Μέση Γενική Εκπαίδευση (Γυμνασιακός Κύκλος). Είναι διάρκειας μίας (1) και δύο (2) διδακτικών περιόδων και προσφέρονται στον χώρο του σχολείου από τους/τις λειτουργούς της Μονάδας ΕΠΑΑ.
Οδηγός Καλών Πρακτικών για HoReCa
Ο παρών οδηγός αναφέρεται σε Εστιατόρια, Ξενοδοχειακά Εστιατόρια και σε Μονάδες του Πρωτογενή τομέα με έμφαση στην Μεταποίηση των τροφίμων. Μέσα από τον οδηγό παρουσιάζονται εύκολες λύσεις για την μείωση της σπατάλης τροφίμων, την βελτίωση χρήσης των πρώτων υλών, διαδικασίες εξοικονόμησης πόρων όπως επίσης και διάφορες πολιτικές που οδηγούν στην ομαλή ένταξη της επιχείρησης στην Κυκλική Οικονομία.
Μέσα από την εφαρμογή των καλών πρακτικών του οδηγού οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να εξοικονομήσουν χρήματα μειώνοντας τις δαπάνες στα τρόφιμα, να ευαισθητοποιήσουν τους εργαζόμενους και τους πελάτες τους ως προς την μείωση της σπατάλης των τροφίμων και να ενδυναμώσουν τις σχέσεις των επισκεπτών με τις επιχειρήσεις.
Στον οδηγό παρουσιάζονται εύκολες πρακτικές όπου τα απαιτούμενα χρηματικά ποσά επενδύσεων ποικίλουν σχετικά με το ποσοστό εμβάθυνσης που θα θέλει η επιχείρηση να προχωρήσει.