ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ LIFE – FOODPrint ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ – Πρώτος κύκλος με τις Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – ΜΙΕΕΚ